Frýdecká skládka

O společnosti


Frýdecká skládka, a.s. byla založena městem Frýdek-Místek a 18 obcemi Pobeskydského regionu v roce 1992. Základním posláním společnosti je komplexní nakládání s odpady, což znamená sběr, svoz, třídění, úprava a konečné odstranění prakticky všech v regionu se vyskytujících odpadů včetně nebezpečných. Důležitou fází naší práce je i zajištění koncového využití vytříděných odpadů, tj. výroba kompostu, zemních substrátů, tříděného kameniva, drenážních materiálů a dalších, s příslušnou certifikací těchto výrobků, zajištění výrobních prostor, technologií a odpovídající marketingové strategie. Frýdecká skládka, a.s. je dynamicky se rozvíjející společnost se 100 zaměstnanci, ročním obratem přes 100 mil. Kč a své služby poskytuje pro cca 150 000 obyvatel žijících na území s rozlohou 250 km2.

 

Předměty podnikání společnosti:

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční a motorová doprava nákladní
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Maloobchod s použitým zbožím
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
Výroba a zpracování skla
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Přípravné práce pro stavby