BETONY A SUTĚ - kontakt

Petr Bezruč - vedoucí střediska
Tel: 558 44 00 74 Mobil: 603 881 671 E-mail: bezruc@frydeckaskladka.cz

Adresa

Frýdecká skládka, a.s.
Řízená skládka odpadů
Panské Nové Dvory 3197
738 01 Frýdek-Místek

O středisku


CHARAKTERISTIKA STŘEDISKA:

Středisko se zabývá sběrem stavebních sutí, úlomků betonů a přípravou těchto materiálů k recyklaci, dále vytřiďováním využitelných složek z odpadů, které se nebudou skládkovat, ale budou se využívat energeticky nebo v zemědělství (stavební materiál, palivo, kompost, aj.) Nabídka materiálu zde.

Středisko nabízí práci těchto strojů: nakladač KOMATSU (se svahovacím prodlouženým ramenem) a DOZER T130 za cenu 650 Kč/hod. bez DPH.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ:

Vodohospodářsky ošetřená plocha na řízené skládce odpadů, těžká mechanizace.


Obrázky