NEBEZPEČNÉ ODPADY - kontakt

Ing. Marek Hrubý - vedoucí střediska
Tel: 595 17 40 58 Mobil: 733 347 236 E-mail: hruby@frydeckaskladka.cz
Dagmar Štajgrová - fakturant, provozní pracovník střediska NO
Tel: 558 44 00 62 Mobil: 604 285 775 E-mail: stajgrova@frydeckaskladka.cz

Adresa

Frýdecká skládka, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek

O středisku


CHARAKTERISTIKA STŘEDISKA:

Sběr nebezpečných odpadů z TKO a průmyslu: baterií, autobaterií, olejů, barev, kyselin, rozpouštědel, neupotřebených léků, ledniček, televizorů, zářivek, elektroniky a jiných. Souběžně středisko NO provádí zpětný odběr elektrozařízení a autovraků.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ:

Sběrný dvůr na Panských Nových Dvorech, hala a dílna pro úpravu a dočasné skladování NO, speciální kontejnery a nádoby pro dočasné shromažďování NO, software pro vedení evidence odpadů.

POPIS ČINNOSTI:

Shromážděný NO se třídí dle konzistence a druhu. Následně je dočasně uskladněn ve skladech střediska NO. Při dostatečném množstvi jsou odpady dále expedovány firmám oprávněným k jejich zneškodnění. Jednotlivé druhy elektrozařízení ze zpětného odběru jsou shromažďovány  na středisku PND, odkud jsou dál převáženy k jednotlivým oprávněným zpracovatelům pod záštitou firem Asekol a.s., Elektrowin a.s. a Ekolamp s.r.o.

Občané města Frýdku-Místku a okrajových částí (Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice, Zelinkovice-Lysůvky) mají odběr nebezpečného odpadu zdarma. Firmám bude odběr NO dodatečně vyfakturován.

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÝCH DVORŮ:

 sběrný dvůr

 Frýdek,

Panské Nové Dvory

Frýdek,

Slezská, ul. Jana Čapka

 Frýdek,

pod estakádou

 Místek,

Collolouky

telefon

 558 440 062

 725 223 917

725 223 914

725 223 912

 pondělí  6:00 - 14:00  9:00 - 17:00  9:00 - 17:00  9:00 - 17:00
 úterý  6:00 - 14:00  9:00 - 17:00  9:00 - 17:00  9:00 - 17:00
 středa  6:00 - 14:00  9:00 - 17:00  9:00 - 17:00  9:00 - 17:00
 čtvrtek  6:00 - 14:00  9:00 - 17:00  9:00 - 17:00  9:00 - 17:00
 pátek  6:00 - 14:00  9:00 - 17:00  9:00 - 17:00  9:00 - 17:00
 sobota  zavřeno  8:00 - 14:00  8:00 - 14:00  8:00 - 14:00
 neděle  zavřeno  zavřeno  zavřeno  zavřeno


Na sběrných dvorech vykupujeme starý papír.

Upozorňujeme zákazníky, že nebezpečné odpady NEJSOU přijímány na skládce, ale výhradně ve sběrném dvoře na Panských Nových Dvorech, a to od pondělí do pátku v době od 6 hodin do 14 hodin. V obcích, se kterými máme uzavřenou smlouvu o sběru NO, provádíme svoz NO 2x ročně dle harmonogramů. O termínech svozu NO v obcích informují své občany obecní úřady. Frýdecká skládka, a.s. také provádí na základě písemné nebo telefonické objednávky odvoz NO. Objednávky lze zasílat emailem na adresu: stajgrova(zavináč)frydeckaskladka(tečka)cz

NEJVĚTŠÍ DODAVATELÉ:

statutární město Frýdek-Místek, Nehlsen Třinec s. r. o., TS a. s. FM, Obce: Dobrá, Vojkovice, Dobratice, Nošovice, Pazderna, Krásná, Raškovice, Kozlovice,Horní Domaslavice, Nižní a Vyšní Lhoty, Morávka, Janovice, Čeladná, Morávka, Pržno, Sviadnov, Palkovice, Metylovice, Malenovice


Přílohy

Není k dispozici

Obrázky