Detail zprávy


FRÝDECKÁ SKLÁDKA SLAVÍ 25 LET
publikováno: 21.09.2017

Společnost Frýdecká skládka slaví v září 25 let od svého vzniku. Dne 29. 7. 1992 byla městem Frýdek-Místek a 18 obcemi okresu Frýdek-Místek založena akciová společnost pod obchodním jménem SUP a o dva měsíce později, dne 21. 9. 1992, byla společnost zapsána v obchodním rejstříku jako Frýdecká skládka, a.s.

 

Společnost Frýdecká skládka zajišťuje komplexní nakládání s odpady. Mezi její hlavní činnosti patří svoz odpadů z popelnic a kontejnerů na směsný odpad, svoz separovaného sběru skla, papíru, nápojových kartonů a plastů, velkoobjemových a nebezpečných odpadů, dále provozuje síť sběrných dvorů, vlastní dotřiďovací linku na separovaný sběr, kompostárnu, recyklační středisko na stavební odpady, odděleně nakládá se dřevem a jinými využitelnými odpady a zároveň provozuje řízenou skládku odpadů, kde jímá skládkový plyn, ze kterého se vyrábí elektrická energie a teplo. Všechny provozované zařízení se nacházejí ve Frýdku-Místku, s výjimkou kompostárny, která je v nedalekých Bruzovicích.

 

Významně se také podílí na environmentálním vzdělávání dětí i dospělých, a to prostřednictvím Centra vzdělávání, které provozuje již od roku 2001. V červenci 2017 prošlo toto centrum rozsáhlou rekonstrukcí a je plně vybaveno audio i video technikou.


Přílohy

Není k dispozici

Obrázky