Detail zprávy


VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU PET LÁHVÍ SE STONOŽKOU BOŽKOU
publikováno: 14.06.2017

Společnost Frýdecká skládka, a.s., v rámci podpory třídění odpadů v obcích a ekologické výchovy na školách uspořádala ve školním roce 2016/2017 soutěž ve sběru PET láhví. Soutěž s názvem „Soutěž ve sběru PET láhví se stonožkou Božkou“ organizuje společnost Frýdecká skládka každoročně.

 

Soutěž probíhala v období od 1. 9. 2016 do 9. 6. 2017 a přihlásilo se do ní celkem 18 škol z okolí Frýdku-Místku. Přihlášené školy obdržely ke sběru PET láhví žluté igelitové pytle o objemu 250-350 l označené logem společnosti Frýdecká skládka. Pytle byly vždy po naplnění zváženy a jejich obsah dopraven k dotřídění a následně předány k jejich opětovnému využití.

 

Vyhodnocení soutěže proběhlo dne 14. 6. 2017 a hodnotilo se množství vysbíraných PET láhví v přepočtu na jednoho žáka, přičemž po celou dobu soutěže platil počet žáků uvedených k 1. září příslušného školního roku.

 

Během soutěže bylo vysbíráno celkem 5,599 t PET láhví, tj. cca 139 975 ks 1,5 l PET láhví. Nejlepšími sběrači se staly děti ze Základní a mateřské školy Frýdek-Místek – Skalice, které nasbíraly 20,875 kg PET láhví na jednoho žáka. Prvním pěti nejúspěšnějším školám a školkám budou vyplaceny finanční odměny. Celkové výsledky jsou uvedeny v tabulce v příloze.

 

Současně se soutěží ve sběru PET láhví se stonožkou Božkou, maskotem společnosti Frýdecká skládka, probíhala soutěž ve sběru papíru „Soutěž s panem Popelou“, kterou organizuje společnost FCC Česká republika, s.r.o. Výsledky soutěže naleznete na stránkách této společnosti – viz odkaz:

http://www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Pan-Popela/Soutez-s-panem-Popelou/Vysledky/Aktualni-rocnik.html

 

 


Přílohy

Obrázky